Advies Machineveiligheid

Advies CE-markering Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Bij een adviestraject nemen wij uw vraag als uitgangspunt.

Duijzer techniek kan u onder andere bijstaan met:

  • het opstellen van een risicobeoordeling;
  • het controleren van elektrische schema’s;
  • het beoordelen van schakelkasten op basis van EN 60204-1;
  • het bepalen van de faalkans van veiligheidscircuits op basis van PL (performance level);
  • het bepalen van de faalkans van veiligheidscircuits op basis van SIL (safety integrity level);
  • het begeleiden van de CE-markering van een machine op basis van Machinerichtlijn 2006/42/EG;
  • het valideren van het ontwerp van veiligheidscircuits conform EN-ISO 13849 of EN-IEC 62061.
Bij een begeleidingstraject voegen wij extra kennis en besef van veiligheid toe aan uw organisatie. Duijzer techniek begeleid individuele personen maar ook grotere werkgroepen.

In aanvulling op de training kunnen wij uw medewerkers ook begeleiden met het toepassen van de geleerde theorie in de praktijk. Waardoor ze de vaardigheden sneller eigen zullen maken.

Grafiek