ATEX inspectie

Inspectie van elektrische installaties in een potentieel explosiegevaarlijke omgeving volgens de ATEX 137 richtlijn.

Als organisatie met een potentieel explosiegevaar moet u voldoen aan de richtlijn 1999/92/EG. Deze richtlijn staat ook wel bekend als de ATEX 137-richtlijn. Deze richtlijn beschrijft de minimum veiligheidseisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de arbeidsomstandighedenwet en arbo besluit.

De kans op een explosie neemt toe als de volgende onderdelen aanwezig zijn :

 • zuurstof;
 • brandbare stof (dit kan een gas/damp zijn, maar ook vaste stof);
 • ontstekingsbron.

Mocht uw elektrische installatie in de omgeving van brandbare stoffen gerealiseerd zijn dan kan dat een potentieel explosiegevaar opleveren. Het is dan zeer van belang dat uw installatie voldoet aan specifieke regels en wetgeving.
Door uw bestaande en nieuwe installaties frequent te laten inspecteren kunnen problemen omtrent de veiligheid voorkomen worden.

Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd op de veiligheid. Veiligheid voor mensen, levende have en schade aan eigendommen door bescherming tegen de invloed van elektrische schok en explosiegevaar. Ook wordt er gekeken of er schade is aan de installatie of afwijkingen welke ten koste gaat van de veiligheid of aanleiding geven tot gevaar.

Na afloop van de inspectie worden alle resultaten eventueel met foto’s aan u gerapporteerd in een overzichtelijk en duidelijk rapport.

Vooral onderstaande installaties kunnen potentieel explosief gevaarlijk zijn:

 • petrochemische industrie;
 • chemische industrie;
 • melkpoederfabriek;
 • houtzagerij;
 • bakkerij.

Duijzer techniek is net als alle andere inspecteurs CompEx gecertificeerd dit houdt in dat wij inspecties aan explosiefgevaarlijke installaties mogen uitvoeren.  Ook heeft Duijzer techniek voldoende ervaring in het inspecteren van installaties in een explosiegevaarlijke omgeving.

Grafiek
Technische omschrijving
Op basis van de NEN60079-17 kan worden gekozen uit verschillende typen inspecties:

 • visuele inspectie;
 • nauwkeurige inspectie;
 • gedetailleerde inspectie.

Waar metingen uitgevoerd kunnen worden, worden deze hoofdzakelijk verricht met een GMC Profitest Mtech en/of GMC Profitest MExtra, welke jaarlijks gekalibreerd worden. Een kopie van het kalibratierapport wordt altijd als bijlage toegevoegd bij de rapportage.