Inspectie bestaande installatie

Inspectie volgens de NEN3140:2011. (bestaande installatie)

Continuïteit is in uw bedrijf erg van belang, schade aan installaties die leiden tot onder meer stagnatie in het productieproces wilt u dus voorkomen. Storingen, brand of andere ongevallen in uw bedrijf zijn dan ook niet wenselijk. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het welzijn van uw werknemers. Conform artikel 3.4 uit het Arbobesluit bent u verantwoordelijk als eigenaar en/of werkgever voor de elektrische installatie. U dient de werknemers te beschermen tegen risico’s die deze installatie met zich meebrengt.

Door het nauwkeurig in de gaten houden van uw installaties kunt u problemen voorkomen. Het periodiek uitvoeren van inspecties zorgen ervoor dat u inzicht krijgt in uw installaties.

Duijzer techniek controleert de installatie tijdens de inspectie ondermeer op veiligheid. Veiligheid voor mensen, levende have en schade aan eigendommen door bescherming tegen de invloed van elektrische schok en verbranding. Ook wordt er gekeken of er schade is aan de installatie of afwijkingen welke ten koste gaat van de veiligheid of aanleiding geven tot gevaar.

Na afloop van de inspectie worden alle resultaten eventueel met foto’s aan u gerapporteerd in een overzichtelijk en duidelijk rapport.

Grafiek
Technische omschrijving
Normaal gesproken meten wij het volgende (indien van toepassing):

  • de circuitweerstand en netimpedantie op alle wandcontactdozen;
  • de isolatieweerstand met 250V;
  • de uitschakeltijd en de uitschakelstroom van aardlekbeveiligingen.

De metingen worden hoofdzakelijk verricht met een GMC Profitest Mtech en/of GMC Profitest MExtra, welke jaarlijks gekalibreerd worden. Een kopie van het kalibratierapport wordt altijd als bijlage toegevoegd bij de rapportage.