Implementatie NEN3140

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning.

De NEN3140 norm is vooral bekend als norm welke wordt toegepast tijdens inspecties. Dit is echter niet alles de NEN3140 is gemaakt als basisdocument voor de gehele bedrijfsvoering m.b.t. elektrische laagspanningsinstallaties. Duijzer techniek adviseert u graag op het gebied van deze bedrijfsvoering op basis van de NEN3140.

Wij staan u onder andere graag bij met:

  • het opstellen van een inspectieplan;
  • het beoordelen van een inspectierapporten;
  • het opstellen van een aanwijsbeleid;
  • het opstellen van werkprocedures;
  • ondersteunen installatieverantwoordelijke;
  • het opstellen van een inspectieperiodiek van uw installatie;
  • het maken van een inventarisatie t.b.v. de NEN3140 implementatie.
Bij een begeleidingstraject wordt de kennis over de bedrijfsvoering van uw elektrische installatie geborgd in uw organisatie en beleidsregels. Aanvullend kunnen wij ook uw medewerkers trainen om deze werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.
Grafiek