Inspectie elektrische machine

Inspectie schakelkasten en elektrische installatiedelen van machines volgens de NEN-EN-IEC 60204-1.

Schakelkasten en elektrische installatiedelen van machines vallen niet onder de NEN1010, maar de NEN-EN-IEC 60204-1 (elektrische uitrusting machines). Deze Europese norm is formeel gekoppeld (geharmoniseerd) aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. De scheiding tussen de NEN1010 en de EN60204-1 ligt eigenlijk op het punt waar de voeding vanuit de installatie op de scheider van de machine is aangesloten.

De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het controleren van elektrische schema’s;
  • het beoordelen van schakelkasten op basis van EN 60204-1;
  • het controleren van veiligheidscircuits;
  • het meten en beproeven van de automatische uitschakeling van de voeding.
Na afloop van de inspectie worden alle resultaten eventueel met foto’s aan u gerapporteerd in een overzichtelijk en duidelijk rapport.
Grafiek