Inspectie nieuwe installatie

Inspectie nieuwe elektrische installaties volgens de NEN1010:2007+C1:2008 / A1:2011+C1:2011.

In de NEN 1010 staat letterlijk het volgende: “Elke installatie moet tijdens het installeren, voor zover redelijkheid uitvoerbaar, en bij voltooiing, geïnspecteerd te worden voordat deze door de gebruiker in bedrijf wordt genomen.” Maar waarom eigenlijk?

Een inspectie volgens de NEN1010 is bedoeld om de installatie te toetsen of deze gemaakt is volgens NEN 1010 norm. Door tijdsdruk en/of het niet voorhanden hebben van de juiste materialen wil tijdens de bouw van een installatie wel eens iets niet helemaal goed gemaakt worden. Ook het juist documenteren en bijhouden van tekeningen gaat niet altijd goed.

De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

Visuele controle
Tijdens een visuele controle bekijkt Duijzer techniek de gehele installatie na op de juistheid van het elektrisch materieel en of dit juist is geïnstalleerd. Daarnaast wordt er gekeken of de keuze van de beschermingsmaatregelen, bekabeling en beveiliging goed is. Ook worden tekeningen en schema’s gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

Metingen en beproevingen

De volgende metingen worden uitgevoerd waar relevant:

 • het ononderbroken zijn van geleiders;
 • isolatieweerstand van de installatie;
 • bescherming door scheiding van stroomketens;
 • automatische uitschakeling van de voeding;
 • aanvullende bescherming;
 • bepaling polariteit;
 • fasevolgorde;
 • functionele en operationele beproeving;
 • spanningsverlies.

Na afloop van de inspectie worden alle resultaten eventueel met foto’s aan u gerapporteerd in een overzichtelijk en duidelijk rapport.

Grafiek
Technische omschrijving
Normaal gesproken meten wij het volgende (indien van toepassing):

 • de circuitweerstand en netimpedantie op alle wandcontactdozen;
 • de isolatieweerstand met 250V;
 • de uitschakeltijd en de uitschakelstroom van aardlekbeveiligingen.

De metingen worden hoofdzakelijk verricht met een GMC Profitest Mtech en/of GMC Profitest MExtra, welke jaarlijks gekalibreerd worden. Een kopie van het kalibratierapport wordt altijd als bijlage toegevoegd bij de rapportage.